Farnosť – Plébánia

ŠAHY – IPOLYSÁG

Vítajte na stránke šahanskej farnosti! 
Tu nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Isten hozta az Ipolysági plébániahivatal honlapján!
Itt találja meg az aktuális híreket a plébánia életéről.

Kňazi - lelkiatyák

  • Ladislav Hlédik László, farár-plébános
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! (Filipanom4:8)
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. (Filippi 4,8) 

NOVINKY - HÍREK


Skúmanie otázok o živote a Bohu: