Farnosť – Plébánia
  ŠAHY – IPOLYSÁG

Vítajte na stránke šahanskej farnosti! 
Tu nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Isten hozta az Ipolysági plébániahivatal honlapján!
Itt találja meg az aktuális híreket a plébánia életéről.

Kňazi - lelkiatyák

  • Ladislav Hlédik László, farár-plébános
  • Marek Melich, kaplán

Myšlienka mesiaca -   

a hónap gondolata

Na ceste s Máriou sa ide na isto k večnosti; na ceste s ňou sa neblúdi, zbytočne neobchádza a ani nezachádza, ale ide, hoci ťažkou a namáhavou cestou, ale tou pravou, primerane každému jeho okolnostiam, určeným Bohom z lásky - je to cesta svätosti. "  

„ Az Édesanya imádságba foglalja minden gyermekét, mégis legtöbbet a problémás gyermekeire gondol,- merjük ezt hinni Máriáról is."


NOVINKY - HÍREK


Skúmanie otázok o živote a Bohu:

Felvidéki katolikus hírportál: