Farnosť – Plébánia

ŠAHY – IPOLYSÁG

Vítajte na stránke šahanskej farnosti! 
Tu nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Isten hozta az Ipolysági plébániahivatal honlapján!
Itt találja meg az aktuális híreket a plébánia életéről.

Kňazi - lelkiatyák

  • Ladislav Hlédik László, farár-plébános
  • Péter Ottó káplán

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Ha ajándékot adsz: add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ottmaradjon viszonzást várni.

NOVINKY - HÍREK


Skúmanie otázok o živote a Bohu: