Farnosť – Plébánia

ŠAHY – IPOLYSÁG

Vítajte na stránke šahanskej farnosti! 
Tu nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Isten hozta az Ipolysági plébániahivatal honlapján!
Itt találja meg az aktuális híreket a plébánia életéről.

Kňazi - lelkiatyák

  • Ladislav Hlédik László, farár-plébános
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!" Jozue 1,9
 

Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.  (Józsue 1,9) 


NOVINKY - HÍREK


Skúmanie otázok o živote a Bohu: