Farnosť – Plébánia

ŠAHY – IPOLYSÁG

Vítajte na stránke šahanskej farnosti! 
Tu nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Isten hozta az Ipolysági plébániahivatal honlapján!
Itt találja meg az aktuális híreket a plébánia életéről.

Kňazi - lelkiatyák

  • Ladislav Hlédik László, farár-plébános
  • Marek Melich, kaplán

Od pondelka 19.4.2021 opäť slúžime verejne sv. omše s nasledujúcimi podmienkami: 

- v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových (30 ľudí v našom kostole) - hygienické R-O-R (rúško, odstup, ruky nepodávať) - podávanie svätého prijímania "na ruku".
Nakoľko sú aj tieto nové podmienky "limitujúce", naďalej na Slovensku platí oslobodenie od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách, a to až do úplného uvoľnenia proti-epidemických opatrení.

2021. április 19-től újra lesznek szentmisék szolgáltatva a nyilvánosság számára a következő feltételek mellett:        1 személy 15 négyzetméterre (a mi templomunkban ez 30 személyt jelent), védőmaszk, távolságtartás, nincs kézfogás a szentmisén, szentáldozás kézbe.

Ezen járványügyi korlátozások miatt továbbra is érvényes a vasárnapi kötelező szentmiselátogatástól való felmentés.


Myšlienka mesiaca -   

a hónap gondolata

Ak ľudí súdiš, nemáš čas ich milovať. "  

„Semmi sem könnyebb, mint szeretni – semmi sem nehezebb, mint szeretni!"


NOVINKY - HÍREK


Skúmanie otázok o živote a Bohu: